دستگاه خودپرداز NCR مدل دیواری 5886، 5887 و مدل سالنی 5877 از مدل های معروف برند NCR است که در کشور ما استفاده می شوند. این مدل ها بسیار انعطاف پذیر می باشند به صورتی که به آسانی قابل ارتقا و گسترش هستند.
بروزرسانی آسان خودپرداز NCR باعث شده که از لحاظ عملیاتی با تحولات تکنولوژیکی قابل تطبیق باشند که این خود از مزیت های استفاده از دستگاه های ان سی آر است.
مدل 5886 توانایی تجهیز به آنتی اسکیمینگ را نیز دارا می باشدنظری وجود ندارد.

اولین نظر را شما وارد کنید.